برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

سیاست کف قیمت به‌منظور حمایت از تولیدکننده صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال دولت نسبت به کشاورزان متعهد می‌شود که محصولاتشان را در هر سال بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت، با یک قیمت مشخص خریداری می‌کند. سیاست سقف قیمت نیز به‌منظور حمایت از مصرف کننده صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال دولت برای کالاهای مصرفی سقف قیمتی در نظر می‌گیرد تا به هیچ وجه امکان فروش کالا با قیمت بالاتر از سقف در نظر گرفته شده به مصرف کننده وجود نداشته باشد.

مطالب کلیدی درس

  • سیاست کف قیمت سیاستی است که به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. این سیاست زمانی صورت می‌گیرد که دولت قصد داشته باشد قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی را به‌عنوان قیمت کف «قیمت حداقل» محصول مورد نظر ثبت نماید.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو