عنوان درس

علاوه بر تاریخچه حجم معاملات، تاریخچه قیمتی معاملات نیز مهم است. در این بخش قصد داریم میانگین قیمت پایانی یک هفته گذشته را بدست بیاوریم و آن را با قیمت پایانی روز جاری مقایسه کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • اگر میانگین یک هفته گذشته از قیمت پایانی روز جاری کم‌تر باشد، می‌توان نوعی سیگنال از آن دریافت کرد تا نمادهای موجود بیشتر بررسی شوند.

مدرس دوره

امیر محمد ملکی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو