برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

فروشندگان قراردادهای اختیار معامله، دامنه کسب سود محدود و دامنه زیان نامحدودی دارند. به‌صورت کلی می‌توان گفت خریدارهای قرارداد اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش دامنه سود نامحدود و دامنه ضرری محدود دارند.

مطالب کلیدی درس

  • دامنه کسب سود فروشندگان اختیار معامله خرید و فروش، محدود به قیمت اختیار (قرارداد پرمیوم) است.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو