برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در قسمت قبل با دو نوع از ریسک‌های مهم موجود در بازارهای مالی آشنا شدیم. سه نوع دیگر از ریسک‌های موجود در این بازارها عبارت‌اند از: ریسک به ازای کل سرمایه، ریسک کمبود نقدینگی و ریسک باز گذاشتن معاملات برای آخر هفته که آگاهی از آنها می‌تواند بر میزان موفقیت شما در سرمایه‌گذاری‌تان اثرگذار باشد.

مطالب کلیدی درس

  • اخبار و شایعات از جمله مواردی هستند که ممکن است بر روند بازار تاثیرگذار باشند.
  • محاسبه درست مقداری از سرمایه که مجاز به وارد کردن آن به بازار سرمایه هستید، در میزان ریسک به ازای کل سرمایه‌تان حیاتی است.

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو