برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در حالت کلی ۵ وضعیت ممکن است برای نماد به‌وجود بیاید که شامل وضعیت مجاز، مجاز محفوظ، مجاز متوقف، ممنوع و ممنوع متوقف می‌شود. وضعیت مجاز وضعیتی است که نشان دهنده عادی بودن شرایط است و سفارش‌گیری و انجام معاملات طبق روال خواهد بود. در وضعیت مجاز محفوظ امکان ثبت سفارش جدید برای خرید یا فروش امکان‌پذیر است اما معاملاتی روی سهام انجام نمی‌شود. در وضعیت مجاز متوقف امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد، همچنین هیچ‌گونه معامله‌ای روی سهم انجام نمی‌شود ولی کاربر امکان حذف سفارشات انجام نشده خود را دارد. در وضعیت ممنوع و ممنوع متوقف نیز امکان ثبت و حذف سفارش انجام نشده وجود ندارد و معاملاتی روی سهم انجام نمی‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • هدف از قرار گیری نماد در وضعیت مجاز محفوظ کشف قیمت نماد است، به‌ این صورت که اگر نمادی در وضعیت ممنوع یا ممنوع متوقف قرار داشته است در این وضعیت قرار می‌گیرد تا کشف قیمت آن صورت بگیرد.
  • زمانی که یک نماد در وضعیت ممنوع قرار می‌گیرد به احتمال زیاد در همان جلسه معاملاتی نماد بازگشایی می‌شود و معاملات روی آن صورت می‌گیرد. در صورتی که در وضعیت ممنوع متوقف مدت زمان بیشتری ممکن است طول بکشد تا نماد بازگشایی شود.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو