عنوان درس

سفارش‌های stop limit به نوعی ترکیبی از سفارش‌های stop و limit هستند و یک سفارش شرطی پیشرفته است.قیمت سفارش‌های stop limit می‌تواند خارج از بازه مورد نظر و برای روزهای آینده باشد.

مطالب کلیدی درس

  • برای سفارش‌های Buy stop limit قیمت شرط باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و سفارش‌های sell stop limit قیمت شرط باید پایین‌تر از قیمت فعلی نماد باشد.

مدرس دوره

امیر حسین آل بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو