عنوان درس

در این دوره به صورت مقدماتی با تحلیل تکنیکال و برخی از پر کاربردترین ابزارهای آن آشنا شده و نقاط قوت و ضعف آن را به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل بازار سرمایه ایران بررسی می‌کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • تحلیل تکنیکال هم مانند همه ابزارهای پیش‌بینی و تحلیل نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارد.

مدرس دوره

سید جواد حسینی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو