برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

سیگنال های خرید و فروش تنکانسن خیلی ضعیف هستند. زمانی که قیمت تنکانسن را به سمت بالا قطع می‌کند یک سیگنال خرید ضعیف صادر و زمانی که قیمت تنکانسن را به سمت پایین قطع می کند یک سیگنال فروش ضعیف صادر می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • سیگنال های تنکانسن به تنهایی قابل اطمینان برای خرید و فروش نیستند، در واقع تکمیل کننده سایر سیگنال‌ها هستند.

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو