برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اشخاصی که به بازار قراردادهای اختیار معامله وارد می‌شوند، برای خروج از آن می‌توانند «آفست» کنند. یعنی با گرفتن و ایجاد یک پوزیشن معکوس، می‌توانند از بازار خارج شوند.

مطالب کلیدی درس

  • در زمان سر رسید قرارداد اختیار معامله، اگر خریدار اختیار خرید یا فروش حق خود را اعمال کند، فروشنده موظف است تا از تصمیم خریدار تبعیت کند.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو