برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اگر خریدار قرارداد اختیار معامله خرید حق اعمال خود را استفاده کند در صورتی که مبلغی را در حساب خود واریز نکرده باشد و فروشنده اختیار معامله خرید نیز گواهی سپرده را تهیه کند، در این حالت بورس کالا به دلیل اینکه خریدار از حق اعمال خود استفاده کرده است ۲۴ ساعت به وی مهلت تامین وجه می‌دهد. در صورت تامین نکردن وجه از سوی خریدار، قرارداد ابطال می‌شود. در صورتی که خریدار حق اعمال خود را استفاده کند و مبلغ نیز در حساب وکالتی وی موجود باشد اما فروشنده اقدامی برای تامین کالا یا گواهی نکند، معامله وارد تسویه نقدی خواهد شد.

مطالب کلیدی درس

  • منظور از تسویه نقدی این است که اختلاف قیمت اعمال با قیمت نقدی + ۰.۱ درصد معادل ارزش قرارداد، از فروشنده کسر و به خریدار داده می‌شود.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو