عنوان درس

گزینه Toggle Percentage که با علامت «٪» در ایزی‌چارت نمایش داده می‌شود، گزینه‌ای است که با انتخاب آن درصد ارتباطی بین اولین کندل و آخرین کندل موجود در صفحه نمایش داده می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • منظور از درصد ارتباطی بین اولین و آخرین کندل، تفاوت میزان درصد کندل در صفحه نمایش است که صرفا با بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی صفحه نمودار، مقادیر کندل‌ها تغییر می‌کند.

مدرس دوره

میر سجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو