برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

الگوی مثلث یکی دیگر از الگوهای قیمتی است که از دو خط روند به عنوان حمایت و مقاومت تشکیل شده که موازی یکدیگر نیستند. در صورتی که این دو خط به یکدیگر در حال نزدیک شدن باشند، الگوی مثلث همگرا و در صورتی که این خطوط از یکدیگر در حال فاصله گرفتن باشند، الگوی مثلث واگرا تشکیل خواهد شد.

مطالب کلیدی درس

  • در الگوی مثلث هم در صورت شکسته شدن مقاومت و رسیدن قیمت به هدف قیمتی اول، برای پیش‌بینی اهداف قیمتی بعدی از الگوی پرچم استفاده می‌شود.
  • نحوه رسم بهتر و معتبر‌تر خطوط روند ایستا: چندین بار خط را جابجا کنید تا نقاط پیوت بیشتری را شامل شود

مدرس دوره

سید جواد حسینی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو