برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

بودجه در تعریفی ساده یعنی نیازمندی یا مبلغی که لازم است برای دست‌یابی به اهدافی مشخص در اختیار سازمان، نهاد یا دولت قرار بگیرد. این نیازمندی به صورت تخمینی از درآمد و هزینه‌ها در آینده به دو نوع بودجه جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. عمده هزینه‌های دولت شامل حقوق کارمندان، بیمه‌های بازنشستگی و… به این نوع بودجه (بودجه جاری) تعلق دارد و بودجه زیرساختی نیز مربوط به هزینه‌های ساخت و ساز دولت است.

مطالب کلیدی درس

  • تدوین بودجه کمک می‌کند تا به شیوه‌ی بهتر و ملموس‌تری بتوانیم میزان رسیدن به شاخص‌های عملیاتی و بلندمدت را رصد کرده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را ارزیابی کنیم.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو