عنوان درس

در این دوره قصد داریم در مورد مفهوم سرمایه گذاری، انواع روش سرمایه گذاری و همچنین صندوق‌های کارگزاری مفید صحبت کنیم.

مطالب کلیدی درس

  • اساسنامه و امیدنامه هر صندوق‌ سرمایه گذاری، اطلاعات کاملی درباره آن صندوق ارائه می‌کند.

مدرس دوره

امیرحسین حسنی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو