برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

در بورس کالای ایران بازارهای مختلفی از جمله بازارهای مالی، مشتقه و بازار فیزیکی وجود دارد. قراردادهای اختیار معامله کالا زیر مجموعه بازار مشتقه هستند. قرارداد اختیار معامله خرید، قراردادی است که به خریدار آن این اختیار داده می‌شود که کالا و دارایی پایه مشخصی را در تاریخ سررسید به قیمت معین از فروشنده اختیار خرید، خریداری کند.

مطالب کلیدی درس

  • هیچ الزام و تعهدی در قراردادهای اختیار معامله خرید متوجه «خریدار» نخواهد بود و خریدار با توجه به شرایط بازار می‌تواند از حق خود در سر رسید استفاده کند یا از اعمال حق خود منصرف شود. فروشنده نیز ملزم به تبعیت از تصمیم خریدار در تاریخ سر رسید است.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو