برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

حداکثر میزان نوسان مثبت یا منفی یک سهم در یک روز معاملاتی نسبت به قیمت‌ پایانی آن در روز معاملاتی گذشته، را دامنه نوسان می‌گویند. حداکثر و حداقل دامنه نوسان مجاز برای نمادهای بورسی و بازار اول و دوم فرابورس ۵+ و ۵- درصد و دامنه نوسان برای بازارهای پایه نیز به‌صورت بازار پایه زرد ۳- و ۳+ درصد، بازار پایه نارنجی ۲+ و ۲- درصد، بازار پایه قرمز ۱- و ۱+ درصد در نظر گرفته شده است.

مطالب کلیدی درس

  • ممکن است دامنه نوسان نمادهای بازار بنا به شرایطی تغییر کند، که این تغییر در اواخر سال ۹۹ از مثبت و منفی ۵ درصد به ۲- و ۶+ برای نمادهای بورسی و بازار اول و دوم فرابورس ایجاد شد.

مدرس دوره

علیرضا بهارلو
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو