برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

اختیار معامله فروش قراردادی است که به خریدار آن اجازه می‌دهد تا مقدار مشخصی از یک دارایی را در تاریخ سر رسید آن با قیمتی معین به فروشنده اختیار معامله بفروشد.

مطالب کلیدی درس

  • اختیار معامله فروش در واقع قراردادی است که شخص خریدار آن اختیار فروش دارایی در تاریخ مشخص (سر رسید) را ‌می‌دهد.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو