عنوان درس

مهم‌ترین و معتبرترین استفاده از سایت tsetmc.com بررسی وضعیت نماد‌ها و شاخص‌ها است. برخی از شرکت‌ها که از نظر ارزشی نسبت به سایر شرکت‌ها بزرگ‌تر هستند و معاملات آن‌ها وضعیت شاخص کل را مشخص می‌کند. شاخص هم‌وزن نیز تمامی شرکت‌ها را از یک جهت بررسی می‌کند و به چند شرکت بزرگ محدود نمی‌شود. باتوجه به این بررسی انجام شده مقدار شاخص هم‌وزن مشخص می‌شود و می‌توان اینگونه گفت که وضعیت شاخص هم‌وزن نشان دهنده وضعیت کلی بازار است. شاخص هم‌وزن از لحاظ اعتبار نسبت به شاخص کل دارای اعتبار بیشتری است.

مطالب کلیدی درس

  • شاخص کل هم‌وزن نسبت به شاخص کل از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه تمامی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو