عنوان درس

در بازار گواهی سپرده‌های کالا سه دسته مشارکت کننده تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار مالی وجود دارد. تولیدکنندگان باید از طریقه کارگزاری‌ها ابتدا کدبورسی دریافت نمایند و پس از شناسایی انبار موردنظر باتوجه به استانداردهای کالای دریافتی کالای خود را به انبار تحویل دهند و یا به اصطلاح سپرده بگذارند. اگر تولیدکنندگان از قبل کدبورسی دریافت کرده باشند، نیاز به دریافت کدبورسی جدید نیست. مصرف‌کنندگان نیز می‌توانند کالای مورد نظر خود را خریداری کنند و در انبارهای بورس نگه‌داری کنند و در زمان نیاز کالا را تحویل بگیرند. و ریسک نگه‌داری کالا را در این خصوص نخواهند داشت.

مطالب کلیدی درس

  • قیمت گواهی سپرده‌های کالایی باتوجه به قیمت بازار فیزیکی آن کالا مشخص و تعیین می‌شود.
  • دریافت کالا از طریق انبارهای بورس شامل هزینه‌های پذیرش کالا و انبارداری می‌باشد.
  • گواهی سپرده‌کالایی دارای یک تاریخ سررسید مشخص است که تا تاریخ مورد نظر انبار کالا را نگهداری می‌کند و در صورت اتمام تاریخ سررسید، صاحب گواهی باید کالا را به صورت فیزیکی تحویل بگیرد.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازارسرمایه

رویدادهای پیش رو