عنوان درس

برای بررسی کالاهایی که گواهی سپرده کالایی برای آن‌ها صادر شده می‌توان به سایت بورس کالا مراجعه کرد. از قسمت بازار مالی،گواهی سپرده کالایی، مشخصات نماد‌های گواهی سپرده کالایی در دسترس است و می‌توان آن‌ها را مشاهده نمود.

مطالب کلیدی درس

  • برای هر نماد موجود در سایت بورس کالا اعدادی در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده سال و ماه سررسید کالا می‌باشد.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازارسرمایه

رویدادهای پیش رو