اختیار معامله و سه وضعیت از لحاظ بازدهی

سه وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی
زمان مطالعه: 4 دقیقه
انتشار ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 10782
سطح حرفه ای

قرارداد اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق(نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. یک قرارداد اختیار معامله از نظر بازدهی می‌تواند در یکی از سه حالت زیر باشد:

اختیار معامله در سود (In The Money)

یک اختیار‌ معامله‌ را در سود می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن به سود برسد. به‌عنوان‌مثال اگر در قرارداد اختیار خرید، قیمت نقدی کالا بیشتر از قیمت اعمال قرارداد اختیار باشد، بدین معنی است که خریدار با اعمال اختیار، کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر از قیمت نقدی، از فروشنده اختیار خواهد خرید و درنتیجه سود خواهد برد. در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله‌ در سود است.

اختیار معامله‌ بی‌تفاوت (At The Money)

یک اختیار معامله را بی‌تفاوت می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن نه به سودی برسد و نه زیان کند. برای مثال اگر در قرارداد اختیار خرید، قیمت اعمال قرارداد اختیار برابر با قیمت نقدی کالا باشد، برای خریدار اختیار فرقی ندارد که کالا را از بازار نقدی تهیه کند یا قرارداد را اعمال کند. در نتیجه در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله‌ بی‌تفاوت نسبت به سود یا زیان است.

اختیار معامله‌ در زیان (Out of The Money)

یک اختیار معامله را در زیان می‌نامیم چنانچه خریدار آن با اعمال اختیار معامله‌ زیان کند. طبیعی است که اختیار معامله‌های در زیان هیچ‌گاه اعمال نمی‌شوند. به‌عنوان‌مثال اگر در قرارداد اختیار خرید، قیمت نقدی کمتر از قیمت اعمال قرارداد باشد، خریدار با اعمال آن زیان می‌کند. در نتیجه منطقی نیست که از اختیار خود استفاده کند، چراکه می‌تواند کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر، از بازار نقدی تهیه کند. در این حالت گفته می‌شود اختیار معامله در زیان است. وضعیت بازدهی یک اختیار در هر زمانی قبل از سررسید تا سررسید قرارداد قابل‌بررسی است. اگرچه در قراردادهای اختیار معامله اروپایی قبل از سررسید امکان اعمال وجود ندارد، ولی با در نظر گرفتن فرض اعمال می‌توان وضعیت بازدهی آن را تعیین کرد. به‌طورکلی وضعیت بازدهی اختیار معامله‌ خرید و فروش، برای دارنده آن به شرح زیر خواهد بود:

وضعیتاختیار خریداختیار فروش
قیمت نقدی > قیمت اعمالاختیار معامله‌ در سود استاختیار معامله‌ در زیان است
قیمت نقدی = قیمت اعمالاختیار معامله‌ بی‌تفاوت استاختیار معامله‌ بی‌تفاوت است
قیمت نقدی < قیمت اعمالاختیار معامله‌ در زیان استاختیار معامله‌ در سود است

سوالات متداول

قرارداد اختیار معامله چیست؟

قرارداد اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق(نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد.

قرارداد اختیار‌ معامله‌ از نظر بازدهی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

سه دسته. اختیار‌ معامله‌ ‌در سود، اختیا‌ر معامله‌‌ بی‌تفاوت، اختیار معامله‌ در زیان

اختیار معامله در سود چیست؟

یک اختیار‌ معامله‌ را در سود می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن به سود برسد. به‌عنوان‌مثال اگر در قرارداد اختیار خرید، قیمت نقدی کالا بیشتر از قیمت اعمال قرارداد اختیار باشد، بدین معنی است که خریدار با اعمال اختیار، کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر از قیمت نقدی، از فروشنده اختیار خواهد خرید و درنتیجه سود خواهد برد. در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله‌ در سود است.

اختیار معامله‌ بی‌تفاوت چیست؟

ک اختیار معامله را بی‌تفاوت می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن نه به سودی برسد و نه زیان کند. برای مثال اگر در قرارداد اختیار خرید، قیمت اعمال قرارداد اختیار برابر با قیمت نقدی کالا باشد، برای خریدار اختیار فرقی ندارد که کالا را از بازار نقدی تهیه کند یا قرارداد را اعمال کند. در نتیجه در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله‌ بی‌تفاوت نسبت به سود یا زیان است.

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments