اختیار معامله اروپایی و آمریکایی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

اختیار معامله اروپایی و آمریکایی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
زمان مطالعه: 2 دقیقه
انتشار ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 8049
سطح نیمه حرفه ای

تفاوتی که اختیار معامله‌های آمریکایی بــا نوع  اروپایی دارند، در زمان مجاز برای اعمال این اختیار معامله‌ها است. اختیار معامله‌های آمریکایی برخلاف اختیار معامله اروپایی در هر تاریخی قبل از زمان سررسید قابل‌اعمال هستند.

اختیار معامله‌ ار‌وپایی

اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله‌هایی هستند کــه اعمال آن‌ها فقط در زمان سررسید مقرر شده، صورت می‌پذیرد و خریدار اختیار معامله‌ هیچ‌گاه قبل از زمان سررسید قید شده در اختیار معامله‌ مجاز به استفاده از اختیار معامله‌ خود نیست. قراردادهای اختیار معامله‌ در شرکت بورس کالای ایران با سبک اروپایی اعمال می‌شود.

اختیار معامله آمریکایی

تفاوتی که ایــن نوع اختیار معامله‌ها بــا نوع اروپایی دارند، در زمان مجاز برای اعمال این اختیار معامله‌ها است. اختیار معامله‌های آمریکایی برخلاف نوع اروپایی در هر تاریخی قبل از زمان سررسید قابل‌اعمال هستند. مثلا اگر یك اختیار معامله آمریکایی برای مدت ۶ ماه بسته شده باشد، چنانچه قبل از ۶ ماه (مثلا بعد از سه ماه از زمان انعقاد قرارداد) خریدار احســاس کند که با اعمال اختیار‌ معامله‌ خود، از سود خوبی برخوردار می‌شــود، می‌تواند در همان زمان اختیار‌ معامله‌ را اعمال و از حق خود استفاده کند. به‌طور کلی اختیار معامله‌های آمریکایی در مقایسه با اختیار معامله‌های اروپایی به دلیل اینکه از ریسک بالاتری برای فروشنده اختیار معامله‌ برخوردار هســتند، قیمت بالاتری از نوع اروپایی دارند.

Reza Aliasgari کارشناس بازار سرمایه
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments