گفت‌وگوی ویدیویی (حضور موفق در بازار سرمایه۲)

این گفت‌وگو ادامه‌ گفت‌وگوی حضور موفق در بازار سرمایه است. بازار سرمایه همواره فراز و نشیب‌های زیادی داشته است و شخصی در این بازار موفق ...

گفت‌وگوی ویدیویی (مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌‌های مفید)

در این گفت‌وگو، به نحوهدر این گفت‌وگو، به نحوه مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری به روش غیرمستقیم پرداخته می‌شود. همچنین مزایای این نوع سرمایه‌گذاری و انواع ...

گفت‌وگوی ویدیویی (بررسی بازار سرمایه)

در این گفت‌وگو به بررسی بازار سرمایه و روندی که بازار در پیش گرفته است خواهیم پرداخت. شما می‌توانید ویدیو این گفت‌و‌گو را مشاهده نمایید ...