نرخ هش (Hash Rate)

نرخ هش (Hash Rate) معیاری برای سنجش توان پردازشی یک دستگاه ماینر است. در فرآیند استخراج رمزارز، دستگاه ماینر باید معادلات ریاضی بسیار پیچیده‌ای را حل کند. پس از حل موفقیت‌آمیز این معادلات، ماینر رمزرازهای جدیدی دریافت می‌کند. نرخ هش مشخص می‌کند که یک ماینر با چه سرعتی عملیات استخراج رمزارز را انجام می‌دهد. برای اندازه‌گیری نرخ هش، از واحد هش بر ثانیه (H/S) استفاده می‌شود و می‌توان آن را با واحدهای کوچکتر یا بزرگتر (مانند کیلو‌هش (KH/s) بر ثانیه) نیز اندازه‌گیری کرد.